Tuesday, August 9, 2016

KRC - intro

KRCKnowledge Representation Coaching, eller Kunskaps Representations Coaching hjälper klienten att utforska behoven, motivationen, önskningarna, förmågorna och idéerna kring VAD alla involverade behöver veta och på vilket sätt man kan kommunicera denna kunskap på bästa möjliga sätt. Effektiva metoder och frågetekniker faciliterar och lyfter fram klientens egna tankar och riktiga behov som en del av sin omgivning och organisation i syfte att hitta rätt typ av representation. Vi adresserar även hantering av kunskapsrepresentationerna och handlingsplaner för kontinuerliga förbättringar genom effektivisera användningen av tydliga visualiseringar, diagram, modeller,"rich pictures" eller infografik.

mer (som pdf)

No comments:

Post a Comment