Monday, May 23, 2016

Åk riktigt snabbt med rätt kunskapsrepresentation!

Presentation 1-7: Kunskaps Representation som en väg till till succé!


Vi kan uppgradera dagens agila utvecklingsparadigm
genom att fokusera på hur vi representerar kunskapen
i projekten och inom företaget

StefanEekenulv april 16 part1

StefanEekenulv april 16 part2
https://youtu.be/jD9OQNrmNPc

StefanEekenulv april 16 part3
https://youtu.be/mEvMm8Bng9c

StefanEekenulv april 16 part4
https://youtu.be/Yvt0ZflFvtE

StefanEekenulv april 16 part5
https://www.youtube.com/watch?v=4WxIV6n56j4

StefanEekenulv april 16 part6
https://www.youtube.com/watch?v=iJFaTSNTEuQ

StefanEekenulv april 16 part7
https://youtu.be/J3ezHy8ghl8