Tuesday, August 9, 2016

KRC - intro

KRCKnowledge Representation Coaching, eller Kunskaps Representations Coaching hjälper klienten att utforska behoven, motivationen, önskningarna, förmågorna och idéerna kring VAD alla involverade behöver veta och på vilket sätt man kan kommunicera denna kunskap på bästa möjliga sätt. Effektiva metoder och frågetekniker faciliterar och lyfter fram klientens egna tankar och riktiga behov som en del av sin omgivning och organisation i syfte att hitta rätt typ av representation. Vi adresserar även hantering av kunskapsrepresentationerna och handlingsplaner för kontinuerliga förbättringar genom effektivisera användningen av tydliga visualiseringar, diagram, modeller,"rich pictures" eller infografik.

mer (som pdf)

Monday, May 23, 2016

Åk riktigt snabbt med rätt kunskapsrepresentation!

Presentation 1-7: Kunskaps Representation som en väg till till succé!


Vi kan uppgradera dagens agila utvecklingsparadigm
genom att fokusera på hur vi representerar kunskapen
i projekten och inom företaget

StefanEekenulv april 16 part1

StefanEekenulv april 16 part2
https://youtu.be/jD9OQNrmNPc

StefanEekenulv april 16 part3
https://youtu.be/mEvMm8Bng9c

StefanEekenulv april 16 part4
https://youtu.be/Yvt0ZflFvtE

StefanEekenulv april 16 part5
https://www.youtube.com/watch?v=4WxIV6n56j4

StefanEekenulv april 16 part6
https://www.youtube.com/watch?v=iJFaTSNTEuQ

StefanEekenulv april 16 part7
https://youtu.be/J3ezHy8ghl8